images/iacf1.jpg

Bij elke zakelijke samenwerking schuurt het wel eens tussen de partners. Soms heb je hoog oplopende conflicten. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van mediation in zakelijke conflicten. Wanneer in een vroeg stadium een conflictanalyse wordt gedaan, begeleid door onze mediators, wordt de gang naar de rechter vaak voorkomen.

- Tijdswinst

- Kostenbesparing t.o.v. procederen

- Zekerheid en duidelijkheid m.b.t. gezamenlijk gedragen oplossingen

- Geen reputatieschade