images/iacf1.jpg

Arbeidsconflicten zijn conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Voor organisaties zijn arbeidsconflicten tijdrovend, verlagen de productiviteit en kosten daarom geld. Wanneer de wens is de arbeidsrelatie in stand te houden, dan is het van belang dat niet een van de partijen als een winnaar uit een conflict komt, maar dat partijen samen tot een oplossing van het conflict komen.

Arbeidsconflicten kunnen veel oorzaken hebben, o.a.;
- Gebrek aan waardering
- Onduidelijkheid over taken/verantwoordelijkheden
- miscommunicatie
- onduidelijke organisatiestructuur
- arbeidsomstandigheden
- fusie van 2 bedrijfsculturen (teammediation)

Zowel de werkgever als werknemer kunnen een beroep doen op mediation. De bedrijfsarts of een personeelsfunctionaris is vaak de doorverwijzer naar mediation met als doel om sneller te re-integreren of afscheid te nemen van elkaar. Door mediation snel in te zetten, bespaart u geld en wordt er gewerkt aan een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

Arbeidsmediation is dus een effectieve en succesvolle manier om tot een aanvaardbare oplossing voor beide partijen te komen. Het helpt om de verstoorde verhouding weer te normaliseren. Mediation is een middel om oorzaken op tafel te krijgen en om vervolgens op basis daarvan tot een oplossing van het arbeidsconflict te komen, wat nodig is om de arbeidsrelatie voort te kunnen zetten.

 

Exit mediation
Ook komt het voor dat de conclusie is na een aantal gesprekken dat er geen basis (meer) is om de arbeisdrelatie voort te zetten. Ook dan bemiddelt de mediator in de gesprekken om tot gezamenlijk gedragen voorwaarden te komen om de arbeidsrelatie te beëindigen.
Op die manier wordt dus ook veel tijd en geld bespaart en kunnen partijen op een nette manier uit elkaar.