images/iacf1.jpg

Gratis kennismaken
Tijdens de mediation worden vrijwel altijd vertrouwelijke zaken besproken. Daarbij moet de mediator zich onthouden van oordelen en is hij neutraal en onpartijdig. Voor u als cliënt is het van belang dat u zich goed voelt bij de mediator, dat u zich vrij voelt om alles te benoemen dat u graag op tafel wil hebben. Om die reden biedt Mediationpraktijk Haarlemmermeer de mogelijkheid om gratis en geheel vrijblijvend kennis te maken. Dat kan bij u op locatie of bij Mediationpraktijk Haarlemmermeer. Tijdens dit gesprek, dat een half uur duurt, maakt u kennis met ons en kunt u vragen stellen. Tevens zal de werkwijze en het mediationproces aan u worden toegelicht.

 

De kosten
De kosten van een mediator zijn aanzienlijk lager dan de gang naar de rechter of het in de arm nemen van advocaten. Bovendien betekent dit vaak 2 advocaten en dus dubbele lasten tegen een hoger uurtarief dan de mediator. Uit de praktijk blijkt dat 2 tot 5 mediationgesprekken voldoende is om het conflict op te lossen. De kosten bestaan uit het honorarium en eventueel overige kosten zoals reiskosten. Het uurtarief bedraagt € 150,00 (exclusief 21% BTW). De tijdsbesteding wordt transparant verantwoord in de vorm van een gespecificeerd overzicht. Mediationpraktijk Haarlemmermeer beschikt over een eigen praktijkruimte met ruime (gratis) parkeergelegenheid.


No cure no pay
Mediation mag niet op basis van 'no cure, no pay' worden aangeboden. Het honorarium van een mediator is dus niet afhankelijk van het resultaat. Als dat wel zo zou zijn, dan kan dat zijn neutrale positie beïnvloeden, want dan heeft hij belang bij een bepaalde uitkomst.

Wie betaalt?
Meestal betalen de partijen elk de helft van de kosten, maar het staat hen vrij om hierover andere afspraken te maken. In conflicten tussen werkgever en werknemer neemt de werkgever de kosten vaak voor zijn rekening. Wie de rekening betaalt, is van geen enkele invloed op de mediation. Die voorwaarde wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend, dus partijen inclusief de mediator moeten zich daaraan houden.

Toevoeging van de overheid bij beperkt inkomen, 
mediation vanaf € 53,00 per persoon all in!
De overheid verstrekt onder bepaalde voorwaarden subsidie wanneer gebruik wordt gemaakt van mediation bij bijvoorbeeld een echtscheiding. Of u wel of niet in aanmerking komt voor deze subsidie is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Dit wordt van u beiden apart bekeken. Het kan voorkomen dat de een wel in aanmerking komt voor subsidie en de ander niet. Wanneer u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation betaalt u zelf alleen de eenmalige eigen bijdrage van € 53,00 of € 105,00. Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen. U betaalt daarnaast € 38,50 eigen bijdrage griffierecht. In sommige situaties worden zelfs de eigen bijdragen vergoed en zijn er voor u dus helemaal geen kosten.
Tijdens het kennismakingsgesprek onderzoeken we of u in aanmerking komt voor subsidie. Mocht u in aanmerking komen dan vraagt de mediator deze voor u aan.

Waarom is mediation goedkoop?
•    Partijen hebben samen maar één mediator nodig en niet allebei een advocaat.
•    Het uurtarief van een mediator is beduidend lager dan dat van een advocaat.
•    Meestal zijn er maar drie tot vier bijeenkomsten van twee uur nodig.
•    Mediation is snel. Vaak is het conflict binnen enkele weken opgelost.
•    De gang naar een rechter duurt lang en is kostbaar.
•    De uitspraak van de rechter zal één der partijen veelal teleurstellen.
•    Mediation zorgt voor een oplossing voor beide partijen.

Maar natuurlijk is het resultaat het belangrijkste argument om voor mediation te kiezen. U helpt samen een conflict uit de wereld en niet zelden blijkt de onderlinge relatie aanzienlijk verbeterd of zelfs helemaal hersteld.