images/iacf1.jpg

Ook scheiden doe je samen
Bij een scheiding komt veel kijken. Er vallen allerlei financiële en andere zaken te regelen. Zijn er kinderen in het spel, dan zijn die natuurlijk het belangrijkste.

Scheidingsmelding
De scheidingsmelding is het moment waarop één van de partners aan de ander vertelt de relatie te willen beëindigen. Hoe eerder u na de scheidingsmelding naar een mediator gaat, des te beter. Mediationpraktijk Haarlemmermeer kan u ondersteunen tijdens het scheidingsproces. Eerst wordt aandacht besteed aan de scheidingsmelding. Bent u daar zeker van en staat u daar beide achter?

De kinderen scheiden mee
Mediationpraktijk Haarlemmermeer is neutraal en onpartijdig. De mediator kan u informatie geven over de juiste wijze om het 'paraplugesprek' te voeren. Dit is het gesprek waarin u samen aan de kinderen vertelt dat u uit elkaar gaat. Voor iedere leeftijdsgroep zijn specifieke aspecten van belang.
"Wist u dat zelfs kinderen van 0 tot 2 jaar schade kunnen oplopen door een scheiding wanneer het proces niet op de juiste wijze wordt begeleid?"

Ouderschapsplan
Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft én u heeft minderjarige kinderen, dan is een ouderschapsplan verplicht. Wat daar in ieder geval in moet staan is:
- De verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
- De kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
- Hoe u elkaar over de kinderen informeert.

Alimentatie
Als getrouwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap heeft u de plicht om voor elkaar en voor uw kinderen te zorgen, ook nadat u gescheiden bent. Allereerst wordt de kinderalimentatie berekend. Daarna wordt gekeken of er een plicht en ruimte is voor partneralimentatie. Uw mediator kan u daarbij helpen.

Geen kinderen, toch naar Mediationpraktijk Haarlemmermeer
Wanneer u gaat scheiden wordt, afhankelijk van uw situatie, bepaald hoe de verdeling van uw bezittingen en schulden moet plaatsvinden. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Heeft u een eigen huis en misschien een eigen bedrijf? Hoe zit het met erfenissen en opgebouwd partnerpensioen? Zo zijn er nog veel meer vragen die voorbijkomen. Of u kinderen heeft of niet, deskundige hulp daarbij is natuurlijk zeer gewenst.
Mediationpraktijk Haarlemmermeer is uitstekend in staat om u te begeleiden tijdens uw scheidingsproces.